För att säkra på topprep eller klättra med våra automatsäkringar på IKSU måste du ha ett Grönt kort. Det gröna kortet är ett intyg på att du kan hantera utrustningen och säkra andra klättrare på ett tryggt och säkert sätt enligt Svenska klätterförbundets fastlagda norm.

Saknar du Grönt kort men anser dig ha de kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt säkra eller ledklättra kan du skaffa rätt klätterbehörighet genom att gå en så kallad uppklättring.

Uppklättring består av ett teoretiskt och praktiskt prov och tar ca. 40-60 minuter att genomföra. Tänk på att en uppklättring inte är en pedagogisk kurs och att man inte får någon typ av instruktion.

För att bli godkänd på din uppklättring krävs det att du följer de normer som Svenska klätterförbundet satt upp för respektive behörighetskort. Skulle du av någon anledning inte klara uppklättringen får du självfallet veta orsaken till detta, vad du behöver träna mer på eller tips om vilken typ av kurs i vårt utbud som kanske passar dig bäst.

Efter godkänd uppklättring får du aktuellt behörighetskort vilket gör att du kan klättra på de allra flesta svenska klätteranläggningar inomhus.

Korten ska fästas i selen och bäras synlig när du säkrar eller när du klättrar på led.

 

Tid:

40-60min

Kostnad:

150kr/deltagare

Plats:

Vid kontoret i klätterhallen

Material:

Du behöver egen sele och repbroms samt minst gymnastikskor för inomhusbruk eller klätterskor.

Kontakt:

klatterkurser@iksu.se OBS! Bokning görs endast via mejl!

Planerade tillfällen under hötterminen:

Drop in uppklättring för grönt kort till er som vill vara redo för topprepsklättring då IKSU:s nya klätterhall öppnar. Ingen bokning krävs, men kom gärna två och två. 

När:

Tisdagar och Torsdagar kl.15:00-16:30 från 23oktober och tom 20 december

Kostnad:

150kr/deltagare.
Betalas i receptionen.Ta med kvitto och lämna till instruktören

Plats:

Kursväggen i entréhallen på IKSU sport

Kontakt:

klatterkurser@iksu.se