Att lära sig ledklättra är ett naturligt steg i din fortsatta utveckling som klättrare efter att du genomgått en topprepkurs (grönt kort) och vill få nya utmaningar i din klättring. För att kunna ledklättra inomhus på IKSU krävs ett Rött kort. Det röda kortet är ett bevis på att du har de kunskaper som krävs för att utföra den här typen av klättring på ett tryggt och säkert sätt.

Kursen är uppdelad på två tillfällen och under kursens andra del får du göra en uppklättring som består av ett teoretiskt och praktiskt test. 

Del 1

Här går vi igenom både förfarande och säkerhet vid ledklättring inomhus. Du får tillfälle att klättra på led, lära dig säkra och mata ut rep med olika typer av repbromsar samt öva på att falla och ta emot fall vid ledklättring.

Del 2

Under kursens andra del får du repetera de praktiska momenten från kursens första tillfälle och befästa dina kunskaper. Du får även fördjupad kunskap om utrustning, handhavande och viktskillnad mellan klättrare och säkrare.

Det andra tillfället avslutas med en teoretisk och praktisk bedömningsdel (uppklättring) där du får visa vad du lärt dig under kursen.

Efter godkänd uppklättring får du ett Rött Kort vilket gör att du får ledklättra på de allra flesta svenska klätteranläggningar inomhus.

Pris:

750kr

Plats:

IKSU sport, nya klätterhallen

Boka:

Inga kurstillfällen upplagda just nu

Material:

Vanliga träningskläder och klätterskor. Hyra av klätterskor och sele ingår i kursavgiften. Du får gärna använda egen sele och klätterskor om du redan har det.

Kontakt:

Klatterkurser@iksu.se