För att kunna säkra och ledklättra inomhus på vår anläggning krävs ett Rött kort. Har du aldrig ledklättrat men har ett Grönt kort sedan tidigare är vår ledklättringskurs valet för dig.

Saknar du något av dessa kort men anser dig ha de kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt säkra eller ledklättra kan du skaffa rätt klätterbehörighet genom att gå en så kallad uppklättring.

Uppklättring består av ett teoretiskt och praktiskt prov och tar ca. 40-60 minuter att genomföra. Tänk på att en uppklättring inte är en pedagogisk kurs och att man inte får någon typ av instruktion.

För att bli godkänd på din uppklättring krävs det att du följer de normer som Svenska klätterförbundet satt upp för respektive behörighetskort. Skulle du av någon anledning inte klara uppklättringen får du självfallet veta orsaken till detta, vad du behöver träna mer på eller tips om vilken typ av kurs i vårt utbud som kanske passar dig bäst.

Efter godkänd uppklättring får du aktuellt behörighetskort vilket gör att du kan klättra på de allra flesta svenska klätteranläggningar inomhus.

Korten ska fästas i selen och bäras synlig när du säkrar eller när du klättrar på led.

 

Tid:

40-60min

Kostnad:

150kr/deltagare

Plats:

Vid kontoret i klätterhallen

Material:

Du behöver egen sele och repbroms samt minst gymnastikskor för inomhusbruk eller klätterskor.

Kontakt:

klatterkurser@iksu.se

OBS! Bokning görs endast via mejl!