Arbete pågår/Under construction

Klättring är en perfekt aktivitet för barn i alla åldrar där man aktiverar hela kroppen och samtidigt får känna på lite adrenalin av höjden.
På IKSU kan man som skola boka in sig om man vill testa på klättring inom exempelvis ramen för skolidrotten, som en aktivitet till en friluftsdag eller som en återkommande aktivitet under en längre period. 

Kvalitet och säkerhet

IKSU tillhandahåller instruktörer som leder klätteraktiviteten och ser till att eleverna får möjlighet att testa på klättring på ett säkert sätt.
Skolan ser till att ha personal närvarande och dessa ansvarar för sina elever inom anläggningen.

I syfte att garantera både säkerhet och kvaliteten i alla aktiviteter tillåts endast IKSU:s egna instruktörer agera ledare och säkra elever.
Undantag görs endast för SKF: s auktoriserade inomhus instruktörer (ej topprepsinstruktör), under förutsättning att aktiviteten omfattas av ett avtal och att instruktören har godkänts av IKSU.
Skolor som har egna auktoriserade ledare (inomhus instruktör genom Svenska Klätterförbundet) kontaktar IKSU för avtal och godkännande av instruktören.

Eleverna får under inga omständigheter säkra varandra om de saknar grönt kort
Det är alltid instruktörens ansvar att tillse att klättring sker under ordnade och säkra former och att IKSU:s regler för klättring följs av samtliga deltagare.

Eleverna får inte befinna sig på egen hand i någon annan del av lokalen. Alla aktiviteter sker under ledning av instruktören.

Plats:

Nya klätterhallen, IKSU sport

Tid:

Pris:

Enligt överenskommelse

Gruppstorlek:

Rekommenderat antal deltagare per instruktör, 6st

Utrustning:

Kontakt: