IKSU klättring är en sektion inom den ideella idrottsföreningen IKSU och medlem i Svenska Klätterförbundet. Sektionen har ett varierat utbud av aktiviteter såsom exempelvis mindre tema tävlingar, resor till tävlingar i andra delar av landet, träningar, kurser och sociala aktivitet för att skapa en stor och trevlig gemenskap mellan klättrare i Umeå med omnejd.