Friska företag

IKSU erbjuder idag ett stort utbud av träning och hälsa på fyra anläggningar. Att erbjuda era medarbetare access till IKSU är en långsiktig investering och ger en god förutsättning för en frisk, stark och produktiv personal.

Träningskort

IKSU erbjuder idag ett stort utbud av träning och hälsa på fyra anläggningar. Att erbjuda era medarbetare access till IKSU är en långsiktig investering och ger en god förutsättning för en frisk, stark och produktiv personal. Kontakta oss för mer information om vilket upplägg som skulle fungera bäst för er.

Hälsotjänster

Kanske behöver er arbetsplats en annan lösningen än träningskort, eller kanske komplettera träningskorten med andra stödinsatser? Vi erbjuder allt från föreläsningar, personlig träning till mer rehabiliterande insatser. 

Personlig träning