Partners

Våra samarbetspartners spelar en viktig roll i att bidra till vårt mål om ett friskare och starkare Umeå.

Tack

Vi tackar alla våra leverantörer och kunder som gör det möjligt för oss att hjälpa Umeås invånare att bli friskare och starkare. Det handlar om allt från träningsredskap och maskiner till fastighet och skötsel och hyresgäster samt företagskunder. Partners som stöttar IKSU genom exponering på våra digitala skärmar och på iksu.se: