Styrketräning för unga

IKSU-kort för dig under 18 år

Från året du fyller 15 har du möjlighet att teckna IKSU-kort och träna på egen hand. Ifall du är under 18 år behöver du ha målsmans underskrift i samband med tecknande av avtal. 

Kom ihåg att du som målsman alltid är ansvarig för hur ditt barn uppträder i anläggningen och vikten av att informera om våra Trivselregler och Medlemsbestämmelser.

Varför styrketräning för unga?

Forskningen är tydlig - styrkebetonad träning medför en rad positiva effekter hos barn och unga. Därför finns det möjlighet för dig att styrketräna på IKSU redan från 11 års ålder tillsammans med vuxen och från 15 år på egen hand. 

IKSU ger dig helheten och tror att en varierad träning ger oss bäst förutsättningar till livet. 

Styrketräning är bra.

Vetenskapliga undersökningar har visat att styrketräning kan ha skadeförebyggande effekter samt stimulera uppbyggnad av skelett.
Ökad styrka underlättar även motorisk inlärning och skapar godare förutsättningar för en allsidig, lustbetonad träning inriktad på att skapa en bred rörelsearsenal hos individen.

Men det kan vara svårt.

Vid osäkerhet kring teknik rekommenderar vi att du bokar en tid med någon av våra personliga tränare.

Träning med fria vikter (t ex hantlar och stänger) eller tung maskinbelastning bör föregås av en introduktion med kunnig person för att säkerställa att god teknik behärskas.

IKSU tillsammans

Är du under 15? Då kan du teckna IKSU tillsammans med målsman eller annan av målsman godkänd vuxen(över 18 år). För autogiro kopplas abonnemanget till målsmans konto.