Hitta på IKSU plus Öbacka

Källarplan

Entrén till IKSU plus Öbacka hittar du en trappa ner. Här finner du gym, tre gruppträningssalar och omklädningsrum.

Karta IKSU plus Öbacka