IKSU

Tillgänglighet IKSU spa

Hitta runt
Du som använder rullator eller rullstol kan enkelt ta dig runt i huset med hjälp av hissar mellan våra våningsplan. Läs mer om hur du hittar till och runt i anläggningen genom länkarna ovan. 

Parkering
Tillgänglighetsanpassad parkering finns precis i anslutning till vår entré.

WC och omklädningsrum
Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på samtliga våra våningsplan förutom entréplan. 
I våra tillgänglighetsanpassade omklädningsrum finns duschstolar till dig som duschar sittande. 

Allergi
Våra omklädningsrum för dig med allergier och rörelsenedsättning finns placerad på plan 2. I receptionen får du access hit med ett plastkort som du lånar under ditt dagsbesök.

Lås in dina saker
Låsbara värdeskåp finns i våra omklädningsrum. Ta med ett hänglås om du vill låsa in dina saker under ditt besök. Finns också att köpa receptionen.

Ljud
Ljudmätare finns uppsatt i våra träningslokaler. Vi följer arbetsmiljöverkets riktlinjer för ljud- & bullernivå.