2024-04-26

Cykel och Crosstraining på IKSU spa

Vad är på gång?

Många vill träna i gymmet på IKSU spa och vi har under en tid tittat på lösningar för att skapa mer yta för gym i nuvarande lokaler. 

Nyttjandegraden i våra gruppträningssalar Ignis och Inspiro är låg och därför har vi beslutat att göra Ignis till en kombisal för Cykel och Crosstraining. Inspiro kommer att nyttjas till mera gymyta.

Den här omflyttningen gör att vi får både mer yta för gym och fler platser på gruppträningen. Vi har erfarenhet av att köra kombipass på IKSU plus Öbacka och det fungerar jättebra. Så även fortsättningsvis kommer vi att erbjuda Cykel- och Crosstraining kombipass, Cykel Watt och RPM™ på IKSU spa.

Vad är ett kombipass?

Passet är detsamma som Cykel eller Crosstraining idag, men körs tillsammans i samma sal. Det kommer även i fortsättningen att vara enkel, effektiv och tillgänglig konditionsträning som innehåller raksträckor, backar och intervaller. Som deltagare bokar du Cykel eller Crosstrainingplats och instruktören guidar alla deltagare genom passet.

Tidsplan

I början av juni kommer vi att få nya cyklar på plats. Antalet bokningsbara platser på sommarens cykelpass kommer då att vara 15 st/pass.

I september ska kombisalen stå klar och då börjar vi köra kombipass. Det kommer då att finnas 15 cyklar och 15 crosstrainers.

Vi har redan börjat kika på schemat och kan glädjande berätta att det kommer att finnas fler tider att välja mellan och på totalen fler platser och pass än idag - oavsett om du gillar Cykel eller Crosstraining. 

 

Funderingar?

Har du funderingar som inte besvarats ovan? Välkommen att höra av dig till grupptraning@iksu.se