2023-12-11

Medlemsavgift 2024

IKSU är en öppen ideell idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Det innebär att det är medlemmarna som äger föreningen och allt eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten.

Dags att betala medlemsavgiften

Utöver träningskortet tillkommer därför en medlemsavgift i föreningen. Medlemsavgiften är en av de viktigaste inkomster en ideell förening har och medlemsavgiften ses som ett tecken på att medlemmen frivilligt valt att stödja föreningen.

Medlemsavgiften betalas enklast via appen. Du kan också logga in på Mina sidor och betala den.

För att träna på IKSU behöver du vara medlem i föreningen (gäller ej vid betalning av dagsentré). Det gäller oavsett om du tecknar ett IKSU-kort eller deltar i sektionsverksamhet – ett personligt medlemskap är obligatoriskt. Medlemskapet löses per kalenderår genom att betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften för 2024 till 200 kr/kalenderår. Anledningen är att vi tillsammans behöver ta ansvar för den ekonomiska situationen i föreningen. 

Medlemskapet i IKSU innebär att:

Du bidrar till verksamhetens utveckling.
Du har rösträtt på föreningen på årsmöte.
Du omfattas av Sveriges Akademiska Idrottsförbunds olycksfallsförsäkring när du deltar i våra aktiviteter.
Du kan tävla för IKSU i förbundssaktionerade tävlingar.

Under 2024 kommer medlemskapet att fyllas med fler mervärden för dig som medlem. Läs mer om medlemsförmåner