Hedersmedlemmar

Person som kommer i fråga för hedersmedlemskap ska under lång tid utfört synnerligen värdefulla och extraordinära insatser i föreningens anda och för dess utveckling. En Hedersmedlem föreslås av IKSU:s styrelse och godkänns på föreningens Årsmöte.

Nedanstående personer är utnämnda hedersmedlemmar.

Anderz Andersson - Tidigare styrelseordförande
Sibrit Franke (avliden) - Tidigare rektor vid Umeå Universitet
Jan Åhman (avliden) - Tidigare Sportchef IKSU
Anders Sjölund - Tidigare tjänsteman IKSU
Staffan Byström - Initiativtagare till Brännbollscupen
Anders Wallström - Tidigare tjänsteman IKSU
Walter Rönnmark - Tidigare styrelseordförande
Svante Rasmusson - IKSU medlem och OS-medaljör
Staffan Ling - IKSU medlem
Ann-Christin Bard Sandström - Tidigare ledare inom IKSU alpin
Åsa Hagner - Tidigare ledamot i IKSU:s styrelse
Stellan Boström - Tidigare tjänsteman IKSU
Erik Dahlgren - Tidigare styrelseledamot IKSU
Hans Sundberg - Tidigare styrelseledamot IKSU
Therese Andersson - Tidigare innebandyspelare IKSU
Susanne Ekblom -  Tidigare innebandyspelare IKSU
Annika Theens - Tidigare tjänsteman IKSU
Ulf Widmark - Tidigare ledamot i IKSU:s styrelse
Josefina Eiremo - Tidigare innebandyspelare IKSU
Iza Rydfjäll - Tidigare innbandyspelare IKSU
Bo Andersson - Tidigare tjänsteman IKSU
Simon Dahl - Tidigare beachvolleyspelare IKSU
Margareta Eriksson-Lif - Tidigare sportchef/VD IKSU
Ida Lestander - Tidigare ledamot i IKSU:s styrelse
Björn Berg - Tidigare beachvolleyspelare IKSU