Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Träning:

Emelie Hjelte (ansvarig), Johan Bergman, Johanna Ekeström, Johan Norberg, Erik Liljestrand och Alice Arnberg (Ungdom)

Tävling: 

Anton Kjernholm (ansvarig), Johannes Weister, Malke Hanna, Emma Sehlstedt

Ekonomi: 

Anna Lundström (utbetalningar)

Anläggning:

Isac Ersare (hall), Jonas Ström (bettnes) ochBobby Fransson (skogis)

 

Vill du vara med och bidra till sektionens utveckling? Kontakta oss via mail!