Träna

IKSU beachvolleys träningsgrupper

Det finns 3 olika kategorier av grupper att söka till: Basgrupper, satsningsgrupper och ungdomsgrupper. Dessa beskrivs närmare nedan.

Vid frågor som rör träningsgrupper kontakta beachtraning@iksu.se
Vi ses och har kul i sanden!

IKSU Beachvolley, träningsgruppsgruppen