Bli sektionsmedlem

Är du intresserad av att bli medlem i sektionen?

Kontakta oss alternativt prata med en sektionsmedlem på IKSU sport för mer information.

FÖRMÅNER SOM MEDLEM:

  • Utvecklas inom styrketräning genom att träna med likasinnade.

  • Gå på workshops som sektionen anordnar för medlemmarna.

  • Möjlighet att tävla inom styrkelyft.

  • Tillgång till järnvikter på IKSU sport

 

Vi använder i första hand Facebook för kommunikation och information mellan medlemmarna. Är du nybliven medlem? Gå med i gruppen