Träning för företag

Vår tanke

Vi jobbar för ett friskare och starkare Umeå, där fysisk aktivitet är en viktig och central grund. En balans med vila, goda kostvanor och gemenskap är andra viktiga förutsättningar i vår syn på vad som främjar hälsa. Vi arbetar med synsättet att människan är organisationens viktigaste resurs. Arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att medarbetarna skall må bra, ser ofta positiva effekter på frisknärvaro, trivsel, prestation och produktivitet.

Vårt företagserbjudande

Kontaktpersoner

Ola Viklund
Ola Viklund
Kundansvarig
Linda Kärrman
Linda Kärrman
Kundansvarig

Alla företagsaffärer hanteras i IKSU: helägda bolag IKSU Hälsa AB och är belagda med moms.