Hälsoutveckling

Utöver träningskort, erbjuder IKSU även en rad olika tjänster som kan bidra till hälsoutvecklingen på er arbetsplats. Satsa på en långsiktig och lönsam investering i er viktigaste resurs, medarbetarna. Låt oss hjälpa er arbetsplats att bli friskare, starkare och mer produktiva!

Vill du veta mer om våra hälsotjänster kontakta någon av våra säljare.

Kontakta oss för mer information

Andreas Norman
Andreas Norman
Kundansvarig företag
Ola Viklund
Ola Viklund
Kundansvarig företag