En webbaserad enkät med frågor kring livsstil och levnadsvanor som ger en övergripande bild av individens eller gruppens hälsa. Svaren ligger sedan till grund för fortsatta insatser.

Hälsoscreeningen består av ett antal frågor vilka omfattar fysisk aktivitet, kondition, kost, tobak, vikt, alkohol, symptom, stress, hälsa och motivation. Frågorna tar ca 5 minuter att besvara och svaren behandlas konfidentiellt. Individen får direkt en återkoppling på resultatet med vad som är starkt och svagt i hälsosituationen.