Dataskydd - Kameraövervakning

Varför har vi kamerabevakning?

Syftet med bevakningen är att förebygga eller utreda rån, stölder eller annan brottslighet. Kameror finns placerade så att de övervakar IKSU:s samtliga receptioner samt grindarna för in- och utpassering. Skyltning om kamerabevakning finns anslaget vid samtliga huvudentréerna till IKSU:s anläggningar. 

Vilken är den rättsliga grunden?

Vår rättsliga grund för insamlandet av material från kamerabevakningen är intresseavvägning. IKSU bedömer att våra behov och intressen att förebygga och utreda brottslighet väger tyngre än det intrång i människors integritet som kamerabevakningen innebär.

Hur hanteras materialet?

Materialet lagras på säker plats i två månader och raderas därefter automatiskt. Granskning av materialet sker endast vid incidenter eller på begäran från brottsförebyggande myndighet, exempelvis Polismyndigheten. Det är ett fåtal personer inom IKSU som har tillgång till materialet. 

Dina rättigheter?

Rätt att begära ut dina personuppgifter

Den som besöker anläggningen har rätt att begära ut bevakningsbilder på sig själv men inte på andra. Om IKSU inte har möjlighet att identifiera den som bevakats behöver vi inte lämna ut materialet. Erhåller IKSU information från den bevakade som gör det enklare att hitta (exempelvis tidpunkt då den bevakade filmats), kan IKSU lämna ut materialet på den bevakade. 

Rätt att klaga hos Datainspektionen

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende IKSU:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

Kontaktuppgifter till IKSU: dataskyddsombud@iksu.se