Trivselregler

Vi uppskattar att du visar hänsyn genom att du tar del av och följer våra trivselregler.

Vi värnar om en trevlig atmosfär. Använd en vänlig och respektfull attityd. Vi värnar alla människors lika värde. Det betyder att vi kräver att våra medlemmar visar varandra hänsyn och respekt. Ingen får agera eller uppträda på ett sätt som kan upplevas som kränkande eller nedsättande i våra lokaler. Detta inkluderar ord, kroppsspråk, klädsel och andra uttrycksformer.

Ta del av och följ de riktlinjer som anslås i våra lokaler och som gäller specifikt för våra olika verksamheter. Det kan handla om säkerhet, hygien, utrustning, skogränser eller liknande.

Vi arbetar för en dopningsfri miljö, all form av dopning är otillåten. Läs mer om vår Antidopingpolicy.

Alkohol är inte tillåtet i våra anläggningar.

Brandsäkerhet är en viktig fråga för oss. Läs om vad du förväntas göra i händelse av brand. 

Våra regler kring fotografering och filmning hittar du här

Lämplig klädsel används i alla gemensamma ytor. Bar överkropp är tillåtet i samband med bad, i övrigt bärs klädsel både på över- och underkropp.

Du får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på IKSU. Endast anställda av IKSU får instruera och träna medlemmar i IKSU:s lokaler.

Visa hänsyn när du använder din mobiltelefon. Ha till exempel på ljudlöst när du tränar i grupp och lämna träningsutrustning när du surfar eller sms:ar så att andra kan använda den. Om du måste prata i telefonen, visa hänsyn till andra tränande. 

IKSU har rätt att stänga av dig som medlem, eller avvisa dig som gäst, med omedelbar verkan om du bryter mot dessa trivselregler

 

Trivselreglerna är fastställda i IKSU:s styrelse den 12 december 2017.