Trivselregler

Vi uppskattar att du visar hänsyn genom att du tar del av och följer våra trivselregler.

Vi värnar om en trevlig atmosfär. Använd en vänlig och respektfull attityd.

Ta del av de riktlinjer som anslås i våra lokaler och för våra olika verksamheter. 
Vi arbetar för en dopningsfri miljö, all form av dopning är otillåten. Läs mer om vår Antidopingpolicy
Brandsäkerhet är en viktig fråga för oss. Läs om vad du förväntas göra i händelse av brand. 
Våra regler kring fotografering och filmning hittar du här
Alkohol är inte tillåtet i våra anläggningar.