Ändamål

IKSU har till ändamål att möjliggöra utövande av idrotts-, frilufts- och friskvårdsaktiviteter för medlemmarna, samt främja gott kamratskap

Vårt ändamål beskrivs i stadgarna § 1 Ändamål:
IKSU ska vidare verka i enlighet med idrottsrörelsens verksamhet, vision och värdegrundi enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) och vederbörande specialförbunds stadgar. IKSU ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.