Årsmöte 2012

IKSU kallar till årsmöte onsdag den 28 mars 2012 kl 18:00.
Samtliga medlemmar hälsas välkomna!

Datum: Onsdag 28 mars 

Tid: 18.00 Lokal: 
Helsingfors (Arenan), IKSU sport 

Välkomna!

 

Här publiceras årsmöteshandlingar inför årsmötet:

Kallelse-och-Dagordning 2012.pdf

Strategisk-plan-2012-2015-Ledn-o.-Styrelse-Beslut-okt-2011.pdfProtokoll-Årsmöte-2011.pdf

Stadgar-IKSU-2011.pdf

2009-Stadgar-IKSU.pdf

IKSU-2011-verksamhetsberättelse_arsredovisning.pdf

Verksamhetsplan-2012-2013.pdf

Budget-2012.pdf

Resultat-IKSU-koncernen-2011-ny.pdf

Valberedningens-förslag-till-styrelse-för-IKSU-2012.pdf

Inkomna motioner med styrelsens yttrande: 

Motion 1 Justering av medlemsavgift för studenter:

  • Motion 1 har blivit tillbakadragen av motionärerna.

Motion 2 Frysbart träningskort:

Motion-2-med-styrelsens-yttrande.pdf

Motion 3 Kårinflytande:

Motion-3-med-styrelsens-yttrande.pdf

Handlingar i pappersform finns också tillgängliga i receptionerna på IKSU sport och IKSU spa 10 dagar innan årsmötet.

 

 Protokoll-Årsmöte-2011.pdf