Årsmöte

Kallelse till Årsmöte 2016

IKSU kallar till årsmöte onsdagen den 23:e mars kl 18:00

Plats: arenan Helsingfors, IKSU sport

2016-02-24

Möteshandlingar:

Kallelse och dagordning årsmöte 2016.docx

Gällande stadgar beslutade 2014 och 2015_Mlif.docx

Förändring av stadgar IKSU 2016-03-23.pdf

IKSU Arsredovisning 2015.pdf

Årsmötesprotokoll 2016