Årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte 2017

IKSU kallar till årsmöte onsdag 29 mars kl 18:00.

Plats: Helsingfors, IKSU sport

Möteshandlingar:

Kallelse och dagordning årsmöte 2017

Årsredovisning IKSU 2016

Revisionsberättelse IKSU

Verksamhetsberättelse 2016

Strategisk plan/verksamhetsplan 2017-2019

Motion - Uttökade öppettider

Motionssvar - Uttökade öppettider

Budget 2017

Årsmötesprotokoll 2017

I samband med årsmötet delas utmärkelser för idrottsliga prestationer under 2016 ut. Carlos Cabrera, projektansvarig för Klätterhallen, kommer också att berätta om och visa bilder från klättring och den planerade klätterhallen.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Ordförande 1 år nyval Anders Rebbling
Ledamot 3 år omval Anna Hellgren
Ledamot 3 år nyval Outi Krekula
Fyllnadsval ledamot 2 år   nyval Ida Lestander
     
Tidigare valda ledamöter med mandattid kvar:
Ledamot 2 år vald t o m 2018     Johanna Cory
Ledamot 1 år vald t o m 2017 Magnus Ferry
Ledamot 1 år vald t o m 2017 Jörgen Vikström
     
Suppleant 1 år nyval Oscar Riby
Suppleant 1 år nyval Simon Dahl
Revisorer:
Patric Birgersson, auktoriserad revisor, omval
Gunder Nyström, lekmannarevisor, omval