Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018

IKSU kallar till årsmöte tisdag 27 mars kl 18:00.

Plats: Luxemburg, IKSU sport

Möteshandlingar: presenteras här senast 7 dagar innan årsmötet.

Kallelse och dagordning årsmöte

Vision - strategisk plan 2018-2020

Årsredovisning och koncernredovisning IKSU 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

Budget 2018

Årsmötesprotokoll 2018

 

I samband med årsmötet delas utmärkelser för idrottsliga prestationer under 2017 ut.