Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019

 

IKSU kallar till årsmöte onsdag 27 mars kl 18:00.

Plats: Hansson & Hammar - inre matsalen, IKSU sport

Möteshandlingar: presenteras här senast 7 dagar innan årsmötet.

 

Kallelse och dagordning årsmöte

Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning och koncernredovisning IKSU 2018

Budget 2019

Vision och strategisk plan 2019-2021

Årsmötesprotokoll