Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019

IKSU kallar till årsmöte onsdag 27 mars kl 18:00.

Plats: Luxemburg, IKSU sport

Möteshandlingar: presenteras här senast 7 dagar innan årsmötet.

 

Kallelse och dagordning årsmöte

Årsredovisning och koncernredovisning IKSU 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Budget 2019