Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2020

IKSU kallar till årsmöte torsdag 26 mars kl 18:00.

Plats: Hansson & Hammar - inre matsalen, IKSU sport

Möteshandlingar: presenteras här senast 7 dagar innan årsmötet.


Kallelse och dagordning årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning IKSU 2019

Motion med styrelsens yttrande

Vision, strategisk plan 2020-2021

Budget 2020

Årsmötesprotokoll 2020