Kallelse till årsmöte 2021

IKSU kallar till årsmöte torsdag 25 mars klockan 18:00.

 

Årsmötet genomförs digitalt. För att delta behöver du anmäla dig senast tisdag den 23 mars.
Anmälan till årsmötet är nu stängd.

Möteshandlingar: presenteras här senast 7 dagar innan årsmötet.


Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning IKSU 2020

Årsmötesprotokoll 2020