Kallelse till årsmöte

IKSU kallar till årsmöte onsdag 30 mars klockan 18:00 i Luxemburg på IKSU sport.

Möteshandlingar: presenteras här senast 7 dagar innan årsmötet.

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse IKSU 2021

Stadgar - ändringsförslag IKSU årsmöte

Årsmötesprotokoll