Kallelse till årsmöte

IKSU kallar till årsmöte onsdag 29 mars klockan 18:00 i Luxemburg på IKSU sport.

Möteshandlingar: presenteras här senast 7 dagar innan årsmötet.

Kallelse och dagordning

Stadgar - ändringsförslag IKSU årsmöte