Kallelse till årsmöte

IKSU kallar till årsmöte onsdag 29 mars klockan 18:00 i Luxemburg på IKSU sport.

Möteshandlingar: presenteras här senast 7 dagar innan årsmötet.

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Stadgar - ändringsförslag IKSU årsmöte

Valberedningens förslag inför årsmötet

Årsmötesprotokoll