Extra årsmöte 2020

IKSU kallar till extra årsmöte.

IKSU kallar till extra årsmöte torsdagen den 24:e september kl. 18:00

Plats: Mötesrum Kempe, IKSU sport

Kallelse och dagordning