1950-talet

1959 Umeå Studenters Idrottsförening( USIF) bildas tisdagen den 5 maj 1959. Föreningen består av medicinar- och tandläkarstudenter. Handboll, simning och längdskidåkning står på programmet. Föreningen har mindre än 100 medlemmar. Curt Furberg väljs till ordförande.

1959-60 

Namn och namnbyte

Den 17 augusti 1959 antogs USIF som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Den 26 september 1959 blir USIF medlem i SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) och blir uppmanad att byta namn för att inte sammanblandas Uppsala Studenters Idrottsförening.

Den 23 maj 1960 meddelar SAIF att Umeå Studentkårs styrelse ingått till RF med begäran om att få ändra sitt namn till Idrottsklubben Studenterna i Umeå (IKSU),

Den 18 juli 1960 fastställer RF det nya nuvarande namnet på föreningen alltså IKSU.

Blåsig start för föreningen

Det första året för USIF (senare IKSU) blev blåsigt. Curt Furberg lämnade ordförandeposten efter bråk med studentkåren om principfrågor. Ny ordförande fortfarande höstterminen 1959 blev Christer Hugosson. Inte heller han drog jämnt med kårstyrelsen, lämnade in och vid ett kårmöte i december 1959 beslöt mötet att USIF skulle vara suverän gentemot studentkåren, men att kåren skulle såsom medlemsavgift anslå 6 kronor per kårmedlem. USIF skulle också ha möjlighet att äska om ytterligare medelstilldelning. Onekligen en framgång för USIF. Christer Hugosson avsade sig ordförandeskapet och vid ett föreningsmöte den 18 mars 1960 vakantsattes ordförandeposten. Curt Furberg blev vice ordförande och Christer Hugosson sekreterare. Omsättningen var 2 400 kronor.

Verksamhet

 2 lag i fotboll tampades och gymnastik bedrevs 3 timmar i veckan (2 herr- och 1 damtimme). Övriga aktiviteter premiäråret: handboll (div IV), tennis, fri idrott och hockey-bockey.