1980-talet

1980 - 81Projekteringen av den nya idrottshallen fortsätter. Volleyboll i div II damer och div III herrar. 9 gympatimmar, 50 fotbollslag, 89 volleybollag och 156 brännbollslag.

 

1981- 82 Uppsalagården i Hemavan får disponeras för IKSU:s räkning. Båda volleybollagen i div III. 11 gympatimmar, 44 fotbollslag, 81 volleybollag och 164 brännbollslag.

 

1982 – 83 Den nya Universitetshallen är under uppbyggnad och planeringen för invigningen är i fullgång. Bosse Andersson får heltid. 13 gympatimmar, 59 fotbollslag, 81 volleylag och 261 brännbollslag.  

1983 – 84 Anders Wallström slutar efter tretton år hos IKSU. Universitetshallen etapp 1 invigs den 3 september 1983. Antalet bidragsberättigade sammankomster ökar med 79 %. Sportkortet införs. Kostnaden för studenter är 50 kr per termin. Gäller alla aktiviteter i hallen. 29 gympatimmar, 48 fotbollslag, 54 innebandylag, 88 volleybollag och 357 brännbollslag. Friskvården tar på allvar plats i föreningens verksamhet. Samarbetet med Studenthälsan, som har anställt Lisbeth Wikström-Frise´n som friskvårds-konsulent, inleds.

 

1984 – 85 Första helåret i nya hallen blir en strålande succé. Antalet aktivitetstillfällen ökar åter kraftigt. Gympan, volleyboll, badminton och innebandy är de mest populära aktiviteterna. Handbollen försvinner som aktivitet medan innebandyn formerar en egen sektionsstyrelse. 501 lag deltar i brännbollscupen. Spelet förlades på två dagar för första gången. Trots att snön låg decimetertjock på fredagsmorgonen uteblev endast ett tjugotal lag. Segrare blev omåttligt populära showlaget ”Visst är det fint att älska med rödhåriga”.  

1985 – 86 Kurt Allan Andersson blir ny ordförande hos IKSU, sedan Anders Sjölund avgått som ordförande 1986 01 15 efter nio år och i stället anställs som chef för Universitetshallen.  Arbetet med att skapa ett motions- och friskvårdscenter i Universitetshallen fortsätter. Ett led i detta var satsningen på lunchgympa i kombination med salladslunch. Friskvårdprojektet i samarbete med Studenthälsan intensifieras. Alla olika inomhusaktiviteter i hallen ökar. Lady Lufsen, löpartävlingen för tjejer arrangeras för första gången med c:a 300 deltagare.  

1986 – 87 IKSU inför en ny ledningsfunktion, det så kallade prefektsystemet, som roterar mellan anställda på kansliet. Universum runt  arrangeras för första gången under Torbjörn Jakobssons omsorgsfulla ledarskap. Succé direkt! Två nya tennisbanor färdigställs vid Universitetshallen. Verksamheten i hallen fortsätter att öka och planeringen av en utbyggnad tar fart.

 

1987 – 88 Janne Åman utses till föreningens förste kanslichef i hård konkurrens med Anders Sjölund. Friskvården – Idrottshälsan startar flera nya grupper med bland annat gymnastik för sjukskrivna. Föreningen arrangerar konferensen Våga Hälsa – 2000 med c:a 400 deltagare. Antalet motionslag i innebandy slår alla rekord, medan antalet lag i utomhusturneringen i fotboll minskar kraftigt. IKSU arrangerar inte mindre än ett tjugotal olika kurser för nya ledare.  

1988 - 89 Anderz Andersson blir ny ordförande. Antalet gympatimmar har ökat under hela 1980-talet och är nu uppe i 42 timmar. Endast 15 fotbollslag deltog i årets turnering medan inomhusturneringarna innebandy och volleyboll samlade 115 respektive 60 lag per termin. I Brännbollcupen deltog 882 lag. Universitetshallen är nu till bredden fylld och utbyggnadsplanerna är i full gång.

 

1989 - 90 Arbetet med att bygga ut Universitetshallen är i full gång.

 

1989 - 90 Vid 1980-talets slut har IKSU 3 700 aktiva medlemmar i ett femtontal olika   sektioner, 120 ledare och 9 anställda. Föreningens omsättning är drygt 8 miljoner kronor och verksamheten inomhus bedrivs i stor utsträckning i Universitetshallen