2000-talet

2000 – 2001 Finns behov av mera och större lokaler. Sinnenas Trädgård + ny matsal byggs.  Ombyggnad av ”Sal 1” för att lösa de akuta behoven som gruppträningen har samt för att få till stånd ett bättre lokalnyttjande. Efter en förfrågan ifrån Luleå blir vi (IKSU) konsulter för StiL som vill bygga egen anläggning. Avtalet är 2-årigt. Vissa av de verksamheter som IKSU nu har bör inte bedrivas i föreningsform. Tex.  Brännbollsfesten 2000. Beslut tas därför om att bilda bolag. Idrottskonsult AB startas. Diskussioner om att starta verksamhet i andra delar av Umeå inleds. Efter många interna diskussioner och moget övervägande beslutas att starta verksamhet (SPA) på Umedalen. Medlemsantalet fortsätter att växa. Sara Uddstål blir svensk mästare i beachvolley 2001. IKSU sportcenter har behov av större lokaler. Förhandlingar med ”Polisutbildningen” om lokaler för deras självskyddsträning inleds och ett ny- och ombyggnadsprojekt sätts igång.  

2002 – 2003 Nu byggs ”Kamphallen” och tennishallen omvandlas till ny styrketräningslokal. Tennis stryks nu som verksamhet. Tidigare styrketräningslokal byggs om och anpassas för gruppträning framförallt Aerobics. Under 2002 anpassas också lokalerna på Umedalen för att passa det Spa-koncept vi arbetat fram. I mars 2003 invigs anläggningen och verksamheten som drivs i ett särskilt bolag (IKSU Club och Kultur Spa AB) startar. Dessvärre sker också mindre trevliga saker. En av de tränande vägrar lämna dopingprov vid en oanmäld kontroll och föreningen får därmed sitt första dopingfall. Efter en mindre lyckad säsong för herrarna i volleybollens elitserie – och brist på spelare och motivation inför kommande säsong beslutar styrelsen att ställa elitserieplatsen till förfogande. Kansliet ges samtidigt i uppdrag att samordna sektionernas verksamheter (framförallt de som har elitidrottsverksamhet) och stödja dessa för att få en långsiktighet.

 

2004 – 2005 Antalet medlemmar fortsätter att öka. På IKSU sport har den nya styrketräningshallen blivit en succé och trycket på gruppträningspassen fortsätter att öka. Det är nu stora behov av mera omklädningsrum och arbetsytor för personalen. Idéarbetet för att lösa detta startar. Efter diskussioner och överenskommelse med Akademiska Hus inleds projektering av en ny stor byggnadsetapp som förutom ovan också innehåller ny hall för beachvolleyboll och ny bollhall. Under 2005 sluts avtal om detta och byggnationerna startar. Nu projekteras vilka verksamheter som ska etableras i framförallt gamla beachvolleyhallen och i den gamla administrativa avdelningen. Tillsammans är dessa det största expansionsprojektet i IKSU:s historia. Samtidig har IKSU spa på Umedalen fyllts. Även här inleds nu ett idéarbete för att lösa kapacitetsfrågan. Senare beslutas att utöka verksamheten här och en utbyggnad igångsätts. IKSU:s damer blir svenska mästare i innebandy 2004 och 2005. I OS i Aten 2004 representerar vårt beachvolleypar Björn Berg och Simon Dahl Sverige. Sara Uddstål blir svensk mästare i beachvolley 2004. Simon Dahl och Stefan Gunnarsson blir Svenska mästare i beachvolley 2005. Verksamheten i Fjällgårdarna i Hemavan avvecklas. Husen återgår till Umeå Universitet.

 

2006 -2007 Under hösten 2006 tas de nya utbyggda lokalerna på  IKSU spa i bruk. Kapaciteten är nu fördubblad. Polisutbildningen och Idrottsmedicin får behov av större och nya lokaler på IKSU sport. Vårt pågående ombyggnadsprojekt kompletteras med dessa behov vilket resulterar i att det nya Idrottslabbet (i regi av Idrottsmedicin) kommer att förverkligas. Kamphallen anpassas och kompletteras med mera utrustning. Golf beslutas bli den nya aktivitet som vårt utbud kompletteras med. Det händer mycket inom tävlingsidrotten, Mikael Östberg blir svenskmästare i beachvolley 2006 och IKSU:s damer blir svenska mästare i innebandy 2006 och 2007. Jesper Näström blir svensk mästare i athletic fitness 2007. I handikappsimning tar Marlene Bergqvist 2 SM guld 2006 och 3 SM guld 2007. Julia Sandqvist tar 2 SM guld 2006 och 2 SM guld 2007. Zandra Lindgren tar 3 SM guld 2006 och 3 SM guld 2007 samt 1 Silver Nordiska Mästerskapen 2007. Erika Pantzar tar 1 guld i Masterssimning.

Det utredningsarbete om organisation och verksamhetsformer som genomförts medför genomgripande förändringar. Uthyrningsverksamheten som tidigare varit en del av föreningens verksamhet flyttas nu över till Stiftelsen Universitetshallen. Det bolag som bedrivit verksamhet på IKSU spa på Umedalen fusioneras med Idrottskonsult AB och namnändras till IKSU Hälsa AB. Verksamheterna renodlas nu så att i föreningen bedrivs endast idrotts- och träningsverksamhet. I bolaget sker all näringsverksamhet och Stiftelsen tar hand om hyresverksamheten och lokal och teknikfrågor. Under våren 2007 börjar de nya lokalerna på IKSU sport att tas i anspråk och nya hyresgäster flyttar in.

 

2008 – 2009 Expansionsfasen med lokaler och nya och utbyggda verksamheter börjar successivt komma till sitt slut. Arbetet inriktas nu allt mera på att anpassa personalorganisation, teknik, arbetsformer mm. Verksamheterna som bedrivs inom ramen för vårt bolag (IKSU Hälsa AB) ska genomlysas, ifrågasättas och förbättras. Ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med Idrottsmedicin och Björklöven startar. Vi får (och accepterar) nu också en begäran från StiL i Luleå om att hjälpa till med att få deras verksamhet i funktion. Stora framgångar inom tävlingsidrotten då IKSU:s damer blir svenska mästare i innebandy 2008, och inom handikappsimningen tar Marlene Bergqvist 3 guld, Julia Sandqvist tar 2 guld och Zandra Lindgren 2 guld. Vid SM i Osby 2009 tar Zandra Lindgren 1 guld, 1 silver 1 brons, Marlene Bergqvist 3 silver och Julia Sandqvist tar  1 guld, 1 silver och 2 brons.    

I slutet på 2000talet har IKSU 18300 medlemmar 300 aktiva ledare och ca 70 anställda.Koncernens omsättning är drygt 87 mkr. Man bedriver verksamhet på IKSU sport, IKSU spa och inom 17 olika sektioner.