Vårt ansvar

IKSU:s verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är långsiktigt hållbart, både för människor och miljö. Här kan du läsa om vilka viktiga ställningstaganden och policys IKSU har i dessa frågor.