Antidoping

IKSU arbetar aktivt för att vara en förening fri från dopning. Dopning är inte förenligt med idrotten och är därmed inte välkommen hos oss.

Vi står för en ren och hälsosam träning utan dopningsmedel, alkohol och narkotika. 

Vår definition av dopningsmedel är densamma som idrottens antidopingsreglemente 

samt Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel.

Vi samarbetar med Distriktsidrottsförbundet och Polisen i vårt antidopningsarbete. 

 

Vår handlingsplan mot dopning redovisar förebyggande åtgärder samt akuta insatser som IKSU genomför för att förhindra förekomst av dopning hos våra medlemmar och i våra lokaler. 

  

Förebyggande åtgärder 

a) Vi utbildar våra anställda nyckelpersoner kontinuerligt enligt PRODIS diplomeringskriterier. 

b) Vi har utsett en antidopningsansvarig; IKSU:s Chef Gym och personlig träning, Oskar Tollknäpper (oskar.tollknapper@iksu.se) har denna roll. 

c) Vi har ett samarbete med Polisen. 

d) Vi har en uppdaterad antidopningspärm för personalen. 

e) Vi informerar alla anställda om vår policy och handlingsplan. 

f) Vi informerar alla tränande om vår policy och handlingsplan. 

g) Vi har tydlig information om vårt antidopningsarbete ute i anläggningen och på vår  webbplats. 

h) Vi har ett samverkansavtal med länets samverkansgrupp. 

i) Alla ansvariga/anställda gör RF:s kunskapstest på www.rf.se/vaccinera

j) Vi informerar anläggningarnas besökare om antidopingarbetet och uppmanar till att göra RF:s 

kunskapstest på www.rf.se/vaccinera

k) Vi beställer oannonserade dopningstester från RF varje år. 

l) Vi har en kostpolicy som främjar hälsosam näring fri från tillskott, och vi säljer inte 

kosttillskott i våra lokaler under kategorierna b) och c) enligt RF:s kostpolicy. 

  

Akuta insatser 

a) Vi har instruktioner för inrapportering av dopningsmisstankar från vår personal. 

b) Vi utreder misstankarna tillsammans med samarbetande myndigheter och organisationer. 

c) Vi informerar den misstänkte om åtgärder som kan eller ska tas.