Barn och ungdomspolicy

IKSU:s barn och ungdomspolicy har utformats för att underlätta och ge riktlinjer för hur barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas inom IKSU. Policyn är utformad för samtliga verksamhetsområden och sektioner inom IKSU. Den fungerar som ett arbetsverktyg och styrdokument för de chefer och ledare som arbetar med barn- & ungdomsverksamhet.

Alla barn och ungdomar har rätt till en aktiv fritid! IKSU ska bidra till det genom att erbjuda många former av aktiviteter för barn och ungdomar.  
Barn och ungdomsidrott inom IKSU ska alltid utgå ifrån barnets egna uttalade intressen och behov, där glädjen och lusten att röra sig är grunden till fysisk aktivitet. Vår verksamhet ska uppmuntra till allsidig träning och deltagande i flera idrotter och i trygga miljöer.  
IKSU:s mål är att ge barn och ungdomar en bred rörelsekompetens som ger förutsättningar för fortsatt idrottande och ett aktivt liv i samhället.

Här hittar du våra riktlinjer för barn- och ungdomverksamhet.