IKSU:s brandskyddsarbete

Vi på IKSU är mycket angelägna om allas säkerhet och lägger därför stor vikt vid en hög brand- och utrymningssäkerhet för våra medlemmar, hyresgäster och vår personal. Vi jobbar kontinuerligt med vårt systematiska brandskyddsarbete där kontrollerna dokumenteras och ev. avvikelser blir omhändertagna.

Alla våra anläggningar (sport, spa och plus) är utrustade med utrymningsplaner där det bl.a. framgår var brandsläckare och brandposter är placerade samt var återsamlingsplatsen är placerad. På utrymningsplanen framgår också en enkel handlingsplan ”VARNA, LARMA, SLÄCK, UTRYM”. Ordningsföljden är inte skriven i sten utan det är vad som har hänt som får styra i vilken ordning man handlar. Ta dig tid att studera dessa utrymningsplaner.

Vid ett eventuellt utlöst brand- och utrymningslarm på våra anläggningar (sport, spa och plus) där du är som medlem eller besökare så ska du följa personalens anvisningar och utrymma anläggningen till den förutbestämda återsamlingsplatsen.

Nedan hittar du foton på återsamlingsplatser vid våra anläggningar. Du som vistas i IKSU:s lokaler har också ett viktigt ansvar. Om du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du rapporterar det till någon i personalen, på så vis blir säkerheten bättre för alla.

Du som vill veta mer eller har funderingar kring IKSU:s brandskyddsarbete, kontakta:

Fastighetschef Markus Sjögren eller brandskyddsansvariga på respektive anläggning.

 

Återsamlingsplats IKSU sport - parkering vid norra entrén

 

Återsamlingsplats IKSU spa - utanför entrén

 

Återsamlingsplats IKSU plus Hedlunda - parkering mellan Thoren Arena och Nolia

 

Återsamlingsplats IKSU plus Öbacka - parkering vid älven

 

Kontakt

Du som vill veta mer eller har funderingar kontaktar någon av våra brandskyddsansvariga

Brandskyddsorganisation:

Huvudbrandskyddsansvarig:
Erik Salander

Brandskyddsansvarig IKSU spa:
Johanna Forsberg

Brandskyddsansvarig IKSU sport:
Anna Nilsson
Johnny Vedberg

Brandskyddsansvarig IKSU sport:
Anna Nilsson