Elitidrottspolicy

Tävlingsidrottare är genom sina prestationer och sitt uppträdande positiva förebilder och värdefulla företrädare för föreningen.
Tävlingsidrott inom IKSU ska genomföras i en sund idrottsmiljö med hänsyn till individen och i enlighet med idrottsrörelsens riktlinjer.
Tävlingsidrottare inom IKSU med elitambitioner ska, inom IKSU:s uppsatta ramar, kunna elitsatsa.