Trafiksäkerhet

Alla persontransporter inom föreningen ska vara trafiksäkra och miljöanpassade. Det gäller inte minst barn och unga. IKSU strävar efter att minimera riskerna så att ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Vi arbetar också aktivt för en hållbar miljö, vi strävar efter att förebygga och minska miljöpåverkan med effektiva transporter.

IKSU:s Trafiksäkerhetspolicy i sin helhet