Blanketter och utbetalningar

Här hittar du blanketter som du sedan skickar in till utbetalningiksubeach@gmail.com senast den 1:a varje månad!

Instruktioner för inlämning av blankett för utbetalning. Tryck på blanketten för att ladda hem den.

Blankett 1: Underlag/kvitto för utbetalning av idrottsersättning (arvode tränar, tävlingsledare)
Används när en person skall få pengar för domaruppdrag/tränarersättning eller annat liknande uppdrag. Blanketten används för detta om personen inte har möjlighet att redovisa kostnader och därmed kan plocka ut pengarna skattefritt genom att använda blanketten nedan (rese/traktamente). Fyll även i om du skall skatta på beloppet eller inte.

Blankett 2: Övriga kontantutlägg
Om personen skall få ut ersättning för övriga utlägg, exempelvis köp av bollar, priser eller liknande används denna blankett. Bifoga alltid kvitto (inscannat eller fotat).

Blankett 3: Reseräkning/traktamente
Används när medlemmar vill få ut sina prispengar. Det finns 3 olika sätt att redovisa kostnader på för att få ut prispengar; traktamente, milersättning, reseutlägg mot kvitto

Traktamente:
Skattefritt traktamente vid övernattning används om personen har varit iväg längre än 5 mil från sin hemort och varit borta i minst ett dygn. Personen kan få max 330kr/ dag det vill säga, 220 kr för dagstraktamente och 110 kr för nattraktamente. Beloppen kan dock variera eftersom man måste ta hänsyn till avresetid samt hemkomsttid (se exakta belopp på blanketten för vad som gäller hel- och halvdag). Personen behöver inte uppvisa några kvitton för detta, men måste meddela vad resan avser.Utlandstraktamente följer enligt skatteverkets egen tabell som är specifik för varje land.

Milersättning:
Detta relaterar till tjänsteresor (att åka på en tävling kan klassas som en tjänsteresa), det vill säga resor mellan bostaden och plats för tävling annan än hemmaplan. Personen behöver inte uppvisa kvitton för resan, utan det räcker att meddela datum, färdväg samt kilometer. Man får 18, 5 kr/ mil.

Reseutlägg mot kvitto:
Detta gäller när spelarna vill ha ut pengar mot tjänsteresor som gjorts med exempelvis tåg, flyg, båt, buss, taxi eller liknande. Här måste man alltid bifoga en kopia på kvittot för resan. Även hotellkostnader ingår här, mot uppvisande av kvitto.
Denna blankett kan fyllas i på datorn, övriga måste fyllas i för hand.

 

Blankett 4: Sponsring till sektion eller enskild person

Denna blankett ska ni som har fixat sponsorer fylla i och skickas direkt till caroline.eklund@iksu.se. Kom ihåg att det alltid faktureras med reklamskatt så antingen får ni fakturera sponsorbeloppet plus reklamskatt som bolaget då betalar, eller så faktureras det inkl reklamskatt. Det du som spelare får ut netto är då inkl reklamskatt = ett mindre belopp till dig som spelare.

Bra att vara tydlig med det så både du som spelare och företaget är införstådda med vad som gäller. Utbetalning sker som vanligt  via traktamente/milersättningar/kvitton för resor eller boende som ni har varit på.

Blankett 5: Återbetalning av avgift

Denna blankett ska ni fylla i om ni ska få en avgift återbetald. Exempelvis att ni betalt en tävlingsavgift men inte kommit med på tävlingen.

Saknar du din kontrolluppgift?

I och med att arbetsgivardeklarationen på individnivå infördes 1 januari 2019 ska ingen kontrolluppgift lämnas från och med januari 2020, varken till Skatteverket eller till dig som tagit emot någon form av ersättning.

 På din lönespecifikation så framgår det periodens samt ackumulerade värden för bruttolön, skattepliktiga förmåner och de skatteavdrag som gjorts. Logga in på MyPayslip och se alla dina lönespecifikationer under inkomståret (då dataskyddslagen GDPR trädde i kraft maj 2018 så har du fått dina lönespecifikationer via MyPayslip).

Du kan även se vilka uppgifter arbetsgivaren/arbetsgivarna har rapporterat om dig varje månad till Skatteverket. Det gör du enkelt genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst ”Mina sidor” välja alternativet Skatter och deklarationer och därefter alternativet Inkomstuppgifter.

Har du frågor hör av dig till HR avdelningen på IKSU eller till beach@iksu.se 

 

OBS! Pengar betalas ut den 25:e varje månad, för att ekonomiavdelningen skall hinna sätta in alla uppgifter i systemet så bör underlag för utbetalningarna lämnas in den 1:a samma månad, annars betalas pengarna ut först följande månad. Kvitton och övriga utlägg sker utbetalningen löpande.

ALLA blanketter ska skickas till utbetalningiksubeach@gmail.com