Vill du nominera någon till årets ledare?

2020-02-07 -     Nyhet

RF och SISU utser årets ledare

Årets Ledare tilldelas en person som under året har haft stor betydelse för utvecklingen inom den egna idrotten, idrotten i allmänhet eller den egna föreningen i Västerbotten. Specialdistriktsförbunden lämnar förslag på kandidater, med inspel från sina föreningar. Priset delas ut årligen vid evenemanget Mötesplats Lycksele.

Nominera en ledare här.