Sektionsstyrelse

IKSU beachvolley bedriver träning för ungdomar och seniorer, med syftet att locka fler aktiva till idrotten och ta beachvolleyn i Umeå till en ännu högre nivå. Vi håller till i beachhallen på IKSU sport under vintern och på sommaren spelar vi på Skogisbanorna som finns i anslutning till IKSU sport samt ute på Bettnessand, 30 km söder om Umeå.

Under året arrangerar vi tävlingar för licensierade spelare både inomhus och utomhus. För att licensiera sig för IKSU beachvolley behöver man vara medlem i sektionen.

Vi jobbar aktivt med medlemsförmåner för våra sektionsmedlemmar. I sektionsmedlemskapet ingår tillgång till bollar när man spelar i hallen, på Skogis eller på Bettnes. Vi har rabatt för sektionsmedlemmar till våra egna tävlingar och vi siktar på att ha några typer av föreläsningar/kurser under året som riktar sig speciellt till sektionsmedlemmar.

Engagera dig i sektionen
Vill du engagera dig i sektionen är du välkommen att kontakta någon i sektionsstyrelsen. Det finns möjlighet att vara med i någon av våra arbetsgrupper. Läs mer under fliken arbetsgrupper!

Styrelsen väljs på storforum och är sektionens verkställande organ.
Styrelsen har till uppgift
- att leda och utveckla sektionen 
- att ansvara och förvalta sektionens medel
- att utse ledamöter till arbetsgrupperna 
- att tillse att sektionens policys efterlevs
- att utveckla sektionen genom att formulera värdegrund, vision och övergripande mål samt se till att arbetsgrupperna arbetar i enlighet med dessa.

IKSU Beach Styrelse 2021/2022

Stina Kalén (ordförande)
Sanne Kjernholm (sekreterare)
Linda Hjortborg (ekonomi)
Johannes Weister
Isac Ersare (Tränare och utbildningsansvarig i sektionen)