Är du intresserad att engagera dig i någon form i sektionen? Ta kontakt med någon av oss i sektionsstyrelsen.

Sektionsstyrelse

Hampus Larsson
Sektionsordförande
Hanna Karlsson
Sektionskassör
Isabel Karlsson
Styrelseledarmot
Linda Hjortborg
Styrelseledarmot
Helena Karlsson
Styrelseledarmot
Gabriella Moritz
Styrelseledarmot