Är du intresserad att engagera dig i någon form i sektionen? Ta kontakt med någon av oss i sektionsstyrelsen.

Sektionsstyrelse

Gabriella Moritz
Sektionsordförande
Isabel Karlsson
Sektionskassör-Rullstolsinnebandyn
Linda Hjortborg
Sektionskassör-Veteranlaget
Helena Karlsson
Suppleant