IKSU klättring är en sektion inom den ideella idrottsföreningen IKSU och medlem i Svenska Klätterförbundet.