IKSU klättring är en sektion inom den ideella idrottsföreningen IKSU och medlem i Svenska Klätterförbundet.

Sektionsstyrelse

Henrik Norin
Henrik Norin
Sektionsordförande
Viktor Svartling
Viktor Svartling
Kassör
Gustav Molin
Gustav Molin
Accessansvarig
Tobias Karlsson
Tobias karlsson
Ledamot
Sara Boström
Sara Boström
Ledamot
Agnes Leffler Rosendahl
Medlemsansvarig
Lucas Andersson
Lucas Andersson
Ledamot
Tove Thegerström
Tove Thegerström
Ledamot

Kontakta oss

Allmänna frågor:
klattring@iksu.se