IKSU multisport är en sektion inom den ideella idrottsföreningen IKSU. Multisport är en ung sport som lockar fler och fler utövare över hela världen. Här i Sverige ökar antalet tävlingar varje år och sporten lockar allt fler deltagare. I Umeå bildades år 2002 multisportföreningen Umeå Multisport som i praktiken har arrangerat tävlingar sedan år 2000. År 2004 flyttades verksamheten in i sektionen IKSU multisport.

Multisport är uppbyggd av flera etapper och olika sporter, vilket kan variera mellan olika tävlingar. Vanligt förekommande är löpning, mountainbike och paddling, ofta med inslag av orientering. Längden på en multisport tävling kan vara allt från ett fåtal timmar timmar till flera dagar. Man tävlar ofta i lag på 2-4 personer men det finns också solo tävlingar.

Kommande Evenemang

07 Oktober

Norrlandsknäcket

IKSU multisport arrangerar varje höst Norrlandsknäcket. En varierande ...

Läs mer

Sociala media

Vill du bli medlem i sektionen?

Klicka på Boka och betala in sektionsmedlemsavgiften 100 kr.

BOKA

Kontakta oss