Vi har regelbundna träningar oftast med utgångspunkt från IKSU sport.

Måndagsträningar

Varje måndag med uppehåll under sommarn och vintern har vi gemensamma träningar. Syftet med träningspassen är att de ska passa alla oavsett nivå. Tränigarna är oftast löpintervaller på sommaren och skidor på vintern men kan även vara andra utomhusidrotter.

Även om du inte är betalande sektionsmedlem kan du dyka upp och träna med oss. Däremot har betalande sektionsmedlemmar fördelen att låna grejer på specialträningar gratis – icke sektionsmedlemmar får hyra för en symbolisk summa.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller för just den vecka genom att följa vår Facebookgrupp där träningarna läggs upp som event några dagar i förväg.