Det är så mycket roligare att träna tillsammans!

För dig som besöker oss med IKSU tillsammans barn kommer här information om villkor och tips för er upplevelse på IKSU. För dig som ansvarig är det viktigt att säkerställa att du såväl som annan av dig godkänd myndig person tar del av informationen och efterlever de villkor som gäller för kortet. Här nedan samlar vi allt ni behöver veta!  

Tillsammans blir vi friskare och starkare!
Barn och vårdnadshavare eller annan myndig person med IKSU-kort skall alltid träna tillsammans när de vistas i IKSU:s lokaler. 

Den vuxne ansvarar för och ska ha uppsikt över barnet under vistelsen i IKSU:s lokaler samt ansvarar för att trivselregler och riktlinjer för olika lokaler följs.

IKSU-kortet för barn gäller ej för gym och gruppträning. Läs mer om vad ni kan göra på IKSU.Här hittar du avtal för IKSU tillsammans barn.

Avtal